Simplified stirrer modelling for the prediction of time averaged hydrodynamics in stirred vessels

J.H.A. Schoenmakers, J.G. Wijers, D. Thoenes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simplified stirrer modelling for the prediction of time averaged hydrodynamics in stirred vessels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Physics