Simplified representation of vector fields

A.C. Telea, J.J. Wijk, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

113 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simplified representation of vector fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen