SimpleBIM : from full ifcOWL graphs to simplified building graphs

Pieter Pauwels, Ana Roxin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SimpleBIM : from full ifcOWL graphs to simplified building graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen