Simple, off-line mass spectra digitizer

J.G. Leferink, P.A. Leclercq

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simple, off-line mass spectra digitizer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology