Simple, off-line mass spectra digitizer

J.G. Leferink, P.A. Leclercq

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

A semiautomatic device for digitizing low-resoln. mass spectra from oscillog. charts is described. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)625-627
TijdschriftAnalytical Chemistry
Volume45
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simple, off-line mass spectra digitizer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit