Simple bounds and monotonicity results for finite multi-server exponential tandem queues

N.M. Dijk, van, J. Wal, van der

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simple bounds and monotonicity results for finite multi-server exponential tandem queues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde