Similarity search of business process models

M. Dumas, L. García-Bañuelos, R.M. Dijkman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

342 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Similarity search of business process models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen