Similarity evaluation of graphic design based on deep visual saliency features

Zhuohua Liu, Bin Yang (Corresponding author), Jingrui An, Caijuan Huang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Similarity evaluation of graphic design based on deep visual saliency features'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering