Similarities of patterns in fluid and granulated flow inside a horizontally rotating cylinder

T. S. Krasnopol'skaya, G.J.F. van Heijst, J. H. Voskamp, S. A. Trigger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Similarities of patterns in fluid and granulated flow inside a horizontally rotating cylinder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen