Similarities and differences in teachers' practical knowledge about teaching reading comprehension

Paulien C. Meijer, Nico Verloop, Douwe Beijaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The similarities and differences in language teachers' practical knowledge about teaching reading comprehension to 16- to 18-year-old students were explored. A questionnaire was developed that consisted of closed-format questions derived from a qualitative in-depth study on teachers' practical knowledge about teaching reading comprehension. The results indicate that part of teachers' practical knowledge was shared knowledge and that 4 scales of (unshared) practical knowledge could be distinguished. On the basis of those scales, 4 clusters of teachers were identified, each representing a specific focus of teachers' practical knowledge.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-184
Aantal pagina's14
TijdschriftJournal of Educational Research
Volume94
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2001
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Similarities and differences in teachers' practical knowledge about teaching reading comprehension'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit