Similar clinical outcome between patellar tendon and hamstring tendon autograft after anterior cruciate ligament reconstruction with accelerated, brace-free rehabilitation: a systematic review

Rob P.A. Janssen, Nicky van Melick, Jan B.A. van Mourik, Max Reijman, Lodewijk W. van Rhijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting


Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)308-317
TijdschriftJournal of ISAKOS: Joint Disorders & Orthopaedic Sports Medicine
Volume2
StatusGepubliceerd - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Similar clinical outcome between patellar tendon and hamstring tendon autograft after anterior cruciate ligament reconstruction with accelerated, brace-free rehabilitation: a systematic review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit