Siloxane polymers with quadruple hydrogen bonding units

A.W. Bosman (Uitvinder), H.M. Janssen (Uitvinder), G.M.L. Gemert, van (Uitvinder), R.M. Verstegen (Uitvinder), E.W. Meijer (Uitvinder), R.P. Sijbesma (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

159 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Siloxane polymers with quadruple hydrogen bonding units'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemistry