Silicon micromachined hollow microneedles for transdermal liquid transport

J.G.E. Gardeniers, R. Luttge, J.W. Berenschot, M.J. Boer, de, S.Y. Yeshurun, M. Hefetz, R. Oever, van't, A. Berg, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

343 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Silicon micromachined hollow microneedles for transdermal liquid transport'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Engineering

Chemical Engineering