Silicon heterojunction solar cells : reduction of parasitic absorption

H.A. Gatz

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Kessels, W.M.M. (Erwin), Promotor
  • Rath, J.K., Co-Promotor, Externe Persoon
  • Schropp, R.E.I., Adviseur
Datum van toekenning7 dec. 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4190-4
StatusGepubliceerd - 7 dec. 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit