Silicon-based thin films for solar cells: from plasma-surface interactions to passivating contacts

Jurgen Palmans

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Creatore, M. (Adriana), Promotor
  • Kessels, W.M.M. (Erwin), Promotor
  • Melskens, Jimmy, Co-Promotor
Datum van toekenning16 apr 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4726-5
StatusGepubliceerd - 16 apr 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit