Silicon based system-in-package: Breakthroughs in miniaturization and 'nano'-integration supported by very high quality passives and system level design tools

Franck Murray, François LeCornec, Serge Bardy, Catherine Bunel, Jan Verhoeven, F. C.M. Van Den Heuvel, J. H. Klootwijk, Fred Roozeboom

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Silicon based system-in-package: Breakthroughs in miniaturization and 'nano'-integration supported by very high quality passives and system level design tools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen