Silicon-based Ka-band reconfigurable phased-array transmitter

Y. Pei

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2620 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Leenaerts, Domine M.W., Promotor
  • van Roermund, Arthur, Promotor
Datum van toekenning8 sep. 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 8 sep. 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit