Silica nanoparticles with a hybrid organic-inorganic shell

M.A. Neouze, M. Malenovska, U.S. Schubert, V. Kotlyar, E. Kuperschmidt, A. Peled, J.P. Lellouche

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Silica nanoparticles with a hybrid organic-inorganic shell'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen