Silhouette projection method for ergonomical design

H.J. Bleileven

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Silhouette projection method for ergonomical design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.