Silhouette projection method for ergonomical design

H.J. Bleileven

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)109-111
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit