Silencing of glycolysis in muscle : experimental observation and numerical analysis

J.P.J. Schmitz, N.A.W. Riel, van, K. Nicolay, P.A.J. Hilbers, J.A.L. Jeneson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Silencing of glycolysis in muscle : experimental observation and numerical analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology