Significance of the smallest set of estimated normal variances

R. Doornbos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)117-126
  Aantal pagina's10
  TijdschriftStatistica Neerlandica
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1956

  Citeer dit