Sieve empirical likelihood ratio tests for nonparametric functions

J. Fan, J. Zhang

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's29
StatusGepubliceerd - 2000

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2000046
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit