Side reactions in the polymerization of a-amino acid N-carbonic anhydrides : titration data of polyglycine and polyalanine

L.A.A.E. Sluyterman, B. Labruyere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Side reactions in the polymerization of a-amino acid N-carbonic anhydrides : titration data of polyglycine and polyalanine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen