Sialic acid O -acetylation: From biosynthesis to roles in health and disease

Eline A. Visser, Sam J. Moons, Suzanne B.P.E. Timmermans, Heleen de Jong, Thomas J. Boltje (Corresponding author), Christian Büll (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sialic acid O -acetylation: From biosynthesis to roles in health and disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen