Si-Al-O-N glazen: Het verleggen van de grenzen van glas

D. Graaf, de, H.T.J.M. Hintzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In dit artikel wordt een korte samenvatting gegeven van het onderzoek naar de eigenschappen van Si-Al-O-N glazen, dat in het kader van een internationaal onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven is uitgevoerd.Door inbouw van stikstof wordt de structuur van het glas gewijzigd. Dit leidt t.o.v. de inbouw van zuurstof toe een hogere vernettingsgraad. Dit geeft een veel stijvere structuur dan in het geval van een oxidisch glas.In dit artikel wordt de synthese en eigenschappen beschreven en worden enkele toepassingen van deze Si-Al-O-N glazen beschreven.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-21
TijdschriftKGK, Tijdschrift voor Klei, Glas en Keramiek
Volume25
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Si-Al-O-N glazen: Het verleggen van de grenzen van glas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit