Show me how to do it: The role of task type for modeling by an artificial agent in multimedia learning

Sofia Fountoukidou, Uwe Matzat, Jaap R.C. Ham, Cees J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
TijdschriftComputers and Education
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftXX
StatusIngediend - 2020

Citeer dit