Should I stay or should I go? Automated vehicles in the age of climate change

Shadan Sadeghian Borojeni, Alexander Meschtscherjakov, Bastian Pfleging, Birsen Donmez, Andreas Riener, Christian P. Janssen, Andrew L. Kun, Wendy Ju, Christian Remy, Philipp Wintersberger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Should I stay or should I go? Automated vehicles in the age of climate change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen