Short‐term traffic speed prediction for an urban corridor

Baozhen Yao, Chao Chen, Qingda Cao, Lu Jin, Mengjie Zhang, Hanbing Zhu, Bin Yu (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

162 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Short‐term traffic speed prediction for an urban corridor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering