Shortest path queries in rectilinear worlds

M. Berg, de, M.J. Kreveld, van, B.J. Nilsson, M.H. Overmars

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Shortest path queries in rectilinear worlds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen