Short time conservation of Gibbsianness under local stochastic evolutions

A. Le Ny, F.H.J. Redig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1073-1090
TijdschriftJournal of Statistical Physics
Volume109
Nummer van het tijdschrift5-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit