Short-Term trading for a photovoltaic power producer in electricity markets

A.A. Sánchez de la Nieta, R.F.M. Martins, T.A.M. Tavares, J.C.O. Matias, J.P.S. Catalão, J. Contreras

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Short-Term trading for a photovoltaic power producer in electricity markets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie