Short-term frequency scaling of clear-sky and wet amplitude scintillation

S.I.E. Touw, M.H.A.J. Herben

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  149 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Short-term frequency scaling of clear-sky and wet amplitude scintillation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Physics

  Earth and Planetary Sciences

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Material Science