Short-term effects of optimal wind-pumped hydro storage energy offers in day-ahead electricity markets

A.A. Sánchez de la Nieta Lopez, J. Contreras, J.P.S. Catalão

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstractAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit