Short polarization converter optimized for active-passive integration in InGaAsP/InP

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
242 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Short polarization converter optimized for active-passive integration in InGaAsP/InP'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering