Short polarization converter optimized for active-passive integration in InGaAsP/InP

L.M. Augustin, J.J.G.M. Tol, van der, E.J. Geluk, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Short polarization converter optimized for active-passive integration in InGaAsP/InP'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen