Short-circuit withstand capability of large power transformers

R.P.P. Smeets, L.H. te Paske, T. Fogelberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-36
Aantal pagina's11
TijdschriftElectricity Today
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit