Shooting permanent rays among disjoint polygons in the plane

M. Ishaque, B. Speckmann, Cs.D. Tóth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Shooting permanent rays among disjoint polygons in the plane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen