Shock waves in trombones

A. Hirschberg, J. Gilbert, R. Msallam, A.P.J. Wijnands

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  93 Citaten (Scopus)
  282 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1754-1758
  Aantal pagina's5
  TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
  Volume99
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit