Shock wave-induced evaporation of water droplets in a gas-droplet mixture 646

H.W.J. Goossens, J.W. Cleijne, H.J. Smolders, M.E.H. Dongen, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  31 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Shock wave-induced evaporation of water droplets in a gas-droplet mixture 646'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen