Shipboard measurements of structural intensity on a rotating propeller shaft and its use for sound path quantification

J.W. Verheij, L.J.M. Hopmans, F.H. Tol, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit