Shedding 3D light on endothelial barrier function in arteries

Ewelina Kluza (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-92
Aantal pagina's2
TijdschriftAtherosclerosis
Volume310
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 okt 2020

Citeer dit