Sharper upper bounds for unbalanced uniquely decodable code pairs

Per Austrin, Petteri Kaski, Mikko Koivisto, Jesper Nederlof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sharper upper bounds for unbalanced uniquely decodable code pairs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.