Sharp asymptotics for stochastic dynamics with parallel updating rule

F.R. Nardi, C. Spitoni

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

6 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sharp asymptotics for stochastic dynamics with parallel updating rule'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen