Shaping Polymeric Nanocarriers for Immunotherapy

Annelies Christine Wauters

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
  • Abdelmohsen, Loai K.E.A., Co-Promotor
Datum van toekenning3 dec. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6419-376-3
StatusGepubliceerd - 3 dec. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit