Shaping Cell Fate: Influence of Topographical Substratum Properties on Embryonic Stem Cells

Sarita Kumari, Steven Vermeulen, Ben Van Der Veer, Aurélie Carlier, Jan De Boer, Deepa Subramanyam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shaping Cell Fate: Influence of Topographical Substratum Properties on Embryonic Stem Cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen