Shape transition of coherent three-dimensional (In, Ga)As islands on GaAs(100)

Wenquan Ma, R. Nötzel, H.-P. Schönherr, K. Ploog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
290 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shape transition of coherent three-dimensional (In, Ga)As islands on GaAs(100)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics