Shape representation and recognition through morphological curvature scale spaces

A.C. Jalba, M.H.F. Wilkinson, J.B.T.M. Roerdink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  76 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Shape representation and recognition through morphological curvature scale spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen