Shape representation and recognition through morphological curvature scale spaces

A.C. Jalba, M.H.F. Wilkinson, J.B.T.M. Roerdink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  78 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Shape representation and recognition through morphological curvature scale spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth and Planetary Sciences

  Computer Science

  Engineering

  Physics

  Mathematics