Shape memory polymer thin films deposited by intitiated chemical vapor deposition

N.J. Kramer, E. Sachteleben, G. Ozaydin-Ince, M.C.M. Sanden, van de, K.K. Gleason

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shape memory polymer thin films deposited by intitiated chemical vapor deposition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science